TD SUPPORT

- Thời gian làm việc: 8:00 đến 3h khuya
- Tuy nhiên thời gian chính làm việc là:
+  10h30 đen 13h00
+  5h đến 12h
Còn thời gian còn lại có thể tạm gọi là thời gian treo, có thể ngủ nghĩ nhưng khi AD cần hỗ trợ thì chạy lên hỗ trợ mọi lúc.

- Nhiệm vụ 9 là hỗ trợ 2 AD điều phối, (Nhiệm vụ chính không phải là điều phối nhân viên)

NHIỆM VỤ CHÍNH:
+ Giải quyết khiếu nại của khách
+ Thay AD trò chuyện tạo ấn tượng tốt với khách (khi cần)
+ Hỗ trợ AD phản hồi khách
+ Hỗ trợ AD giải quyết khiếu nại của Nhân viên
+ Hỗ trợ AD mọi lúc khi cần cần
+ Hỗ trợ AD điều phối khi khách đông, nhưng nhiệm vụ là của AD điều phối không phải của Support.


+ Lương: 250k/ ngày (7,5 triệu / tháng)

YÊU CẦU:
- Giọng nói dễ thương, dễ nghe
- Làm & ở lại văn phòng (vị trí này không nhận đi đi về về)

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng