THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thời gian làm việc đến 19 tiếng /mỗi ngày

 

08:00am - 03:00am

 

- Thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 3 giờ khuya (tùy khu vực).

- Sau 1h khuya tạm ngưng nhận lịch đặt lịch thêm trong ngày.

- Sau 1h khuya bạn có thể đặt lịch cho ngày mai.

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng