QUY TRÌNH MASSAGE

 

Bước 1: MASSAGE LƯNG

Massage vùng cổ vai gáy lưng, căng cơ, bẻ......

Bước 2: MASSAGE CHÂN

Massage vùng đùi, bắp chân, bàn chân, ấn, bẻ.......

Bước 3: MASSAGE TAY

Massage vùng cổ,vai, gáy, tay,.....

Bước 4: MASSAGE ĐẦU

Massage vùng đầu ,cổ ,vai ,gáy,....

Bước 5: NGỒI BÓP VAI, BẺ LƯNG

Bóp vai, bẻ ......

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng