.

1. Thẩy nhiệm vụ nhưng nhân viên không nhận hoặc liên hệ không được (VÉ DISCOUNT)

- Thu hồi tin nhắn & thẩy cho nhân viên khác

 

2. Thẩy nhiệm vụ nhưng nhân viên không nhận hoặc k liên hệ được (VÉ CHỌN NV)

- Thu hồi tin nhắn & liên hệ khách báo bạn bận đột xuất nhờ khách chọn lại nv khác

 

3. Nv bị thu hồi tn do k liên hệ đc liên hệ trở lại mà ad đã điều phối đc nv khác thì nói là

- Do lúc nãy liên hệ e k đc, để tua khác ad kêu nha!

 

4. Khi thẩy nhiệm vụ , tn nv đã đọc mà k thấy phản hồi thì gửi tin nhắn

- ok?

 

5. Khi nhân viên bị "bom" thì gửi tn là

- Bị bom rồi, em về đi, đừng buồn tua khác AD kêu nha

 

6. Khi nv đến nơi liên hệ khách k đc nhờ ad liên hệ lại thì 

- OK ad kiểm tra liền! Đợi AD xíu nha

 

7. Nv đang bận hoặc chỗ bị quá ồn ..... nhờ AD gọi báo thời gian di chuyển dùm

- ok e! Em kiểm tra chỗ em qua khách bn phút ad báo cho!

- ok ad báo r! Qua đi em!

 

8. Địa chỉ k cụ thể nhờ ad kiểm tra lại

- ok đợi ad xíu nha! Ad kiểm tra liền

 

9. Đến nơi nhưng khách hủy có cần xin tiền xe?

- Không sao đâu em! Về đi ad hỗ trợ tền xe nên khỏi xin khách nha!

 

10. Khách hủy nhưng khách tự động cho tiền xe nv

- ok vậy e nhận đi

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng