.

1. Thẩy nhiệm vụ nhưng nhân viên không nhận hoặc liên hệ không được (VÉ GIẢM GIÁ )

- Thu hồi tin nhắn & thẩy cho nhân viên khác

 

2. Thẩy nhiệm vụ nhưng nhân viên không nhận hoặc k liên hệ được (VÉ CHỌN NV)

- Thu hồi tin nhắn & liên hệ khách báo bạn bận đột xuất nhờ khách chọn lại nv khác

 

3. Nv bị thu hồi tn do k liên hệ đc liên hệ trở lại mà ad đã điều phối đc nv khác thì nói là

- Do lúc nãy liên hệ e k đc, để tua khác ad kêu nha!

 

4. Khi thẩy nhiệm vụ , tn nv đã đọc mà k thấy phản hồi thì gửi tin nhắn

- ok?

 

5. Khi nhân viên bị "bom" thì gửi tn là

- Bị bom rồi, em về đi, đừng buồn tua khác AD kêu nha

 

6. Khi nv đến nơi liên hệ khách k đc nhờ ad liên hệ lại thì 

- OK ad kiểm tra liền! Đợi AD xíu nha

 

7. Địa chỉ k cụ thể nhờ ad kiểm tra lại

- ok đợi ad xíu nha! Ad kiểm tra liền

 

8. Đến nơi nhưng khách hủy có cần xin tiền xe?

- Không sao đâu em! Về đi ad hỗ trợ tền xe nên khỏi xin khách nha!

 

9. Khách hủy nhưng khách tự động cho tiền xe nv

- KHÔNG NHẬN TIỀN CỦA KHÁCH

Nếu nhân viên lỡ nhận thì thôi, nhắc nv lần sau bị hủy AD sẽ hỗ trợ tiền xe cho em đừng lây stieenf khách nha.

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng