.

 

 

  3. ẢNH CẦN XOÁ
  (Hãy Bấm CHỌN TỆP chọn tải hình ảnh cần xoá của bạn, có thể chụp ảnh màn hình lại những tấm ảnh mà bạn cần xoá đi r tải lên đây)


   

   

  Đặt lịch giữ chỗ
  Khiếu nại

  Complaints

  Giỏ hàng