TÓM TẮC QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI

Bước 1: Lấy thông tin khách hàng

Bước 2:. Điều phối cho nhân viên phù hợp

Bước 3: Ghi thời gian ở bảng điều phối / bảng khu vực

Bước 4: Ghi bảng tua

 

 

Bình tĩnh xử lý , làm theo quy trình

Bước 3 nếu khách dồn trở tay không kịp thì các bạn hỗ trợ lẫn nhau, nếu đến mức k kịp thì ráng nhớ, kịp thở là  ghi liền. Bước 3 là bắt buộc & cố gắng ghi nhanh nhất có thể.

Bước 4 sẽ thực hiện khi rảnh tay, k có cv gì dồn.

 

Ưu tiên khách đã book.

Xử lý xong bước 3 thì có thể quay lại tư vấn với những khách đang chat

 

 

Xử lý đơn ở web, SMS trước, sau đó sẽ đến các nền tảng mạng xh khác.

 

 

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng