TIỀN CÔNG

* Bị "bom" hỗ trợ xe 50.000đ (đã đi nhưng khách hủy, đã đến nơi nhưng khách hủy, đến nơi không liên hệ được với khách...)

* Làm tốt sẽ được thưởng thêm

( khách phản hồi tốt, tay nghề, thái độ làm việc, xử lý tình huống tốt, chăm chỉ.....)

 

VÉ ĐÃ BAO GỒM VÉ +  TIP + PHÍ DI CHUYỂN

( KHÔNG ĐƯỢC XIN TIỀN KHÁCH THÊM)

 

 

GHI CHÚ


- Tiền công Kỹ Thuật Viên massage tận nơi

- 30 phút massage 100.000 đ tính tới

Vd: 90 phút massage tiền công KTV là 300.000đ

- Có gói từ 60 phút đến 120 phút

- Riêng gói  60 phút và 75 phút: vì gói thời gian thấp nên đc AD hỗ trợ thêm ít

Cụ thể:


- 60 phút massage tiền công 200.000đ hỗ trợ thêm 70.000đ tổng 270.000đ


- 75 phút massage tiền công 250.000đ hỗ trợ thêm 30.000đ tổng 290.000đ


- 90 phút massage tiền công 300.000đ


- 120 phút massage tiền công 400.000đ


Lưu ý:


- Tiền công của kỹ thuật viên  đã  bao gồm: tiền công làm, tip, đi chuyển....

- Không xin khách  tiền thêm

- Khách thanh toán dư phải trả lại tiền dư cho khách

- AD luôn có nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng như: Vé 0đ, các VOUCHER,..... nhưng tiền công của Kỹ Thuật Viên nhận luôn được giữ nguyên không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chương trình giảm giá hay khuyến mãi nào.

vd:  Vé 0đ chẳng hạn thì Kỹ Thuật Viên làm sẽ không thu tiền khách nhưng AD sẽ là người thanh toán cho Kỹ Thuật Viên tiền công đó nên không cần phải lo lắng với những chương trình khuyến mãi.

- Làm xong bạn thu & tạm giữ toàn bộ vé, 10 ngày mới kết sổ 1 lần, bạn chuẩn bị tiền trước khi bên mình gửi bảng tổng kết tiền, bạn chuyển tiền vé còn lại cho  Cty,  chuyển tiền qua ngân hàng hoặc momo

- Bạn nên lưu các vé bạn làm lại để khi có trường hợp bên cty ghi sai thì để đối chứng nhé!Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng