TIỀN CỌC

Shop bạn phải đặt cọc ít nhất 3.000.000đ

 • Cọc 3.000.000đ hỗ trợ tối đa 6 vé/ ngày
 • Cọc 4.000.000đ hỗ trợ tối đa 8 vé/ ngày
 • Cọc 5.000.000đ hỗ trợ tối đa 10 vé/ ngày
 • Cọc 6.000.000đ hỗ trợ tối đa 12 vé/ ngày
 • Cọc 7.000.000đ hỗ trợ tối đa 14 vé/ ngày
 • Cọc 8.000.000đ hỗ trợ tối đa 16 vé/ ngày
 • Cọc 9.000.000đ hỗ trợ tối đa 18 vé/ ngày
 • Cọc 10.000.000đ hỗ trợ tối đa 20 vé/ ngày
 • Cọc 20.000.000đ hỗ trợ tối đa 40 vé/ ngày- Sẽ tùy thời điểm bên AD sẽ nâng mức cọc lên tùy theo số lượng khách mà bên shop bạn cần hỗ trợ.


- Sau khi nhân viên làm xong bắt buộc shop bạn phải thanh toán cho AD ngay trong ngày.

- Qua ngày hôm sau nếu shop bạn chưa thanh toán vé của ngày hôm trước thì bên AD sẽ tạm ngưng hỗ trợ đến khi đã được thanh toán.

- Sau 3 ngày kể từ ngày nhân viên làm khách nếu bên shop bạn không thanh toán cho bên AD thì bên shop bạn sẽ mất cọc, và để được ad hỗ trợ tiếp bắt buộc shop bạn phải đóng lại cọc mới.

- Khi bạn không còn nhu cầu hỗ trợ có thể yêu cầu rút cọc bất cứ lúc nào. Sẽ được giải quyết nhanh trong 48h sau đó.

 HƯỚNG DẪN RÚT CỌC

 • Để rút tiền cọc bạn chỉ cần bấm vào nút YÊU CẦU RÚT TIỀN CỌC sau đó điền thông tin cần rút
 • Tên/
Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng