TIỀN

- Tiền giữa ad & shop bạn sẽ đc tính như sau:


- 120k/30 phút massage (vé nhân viên ngẫu nhiên)
- Chưa hỗ trợ với loại vé chọn nhân viên
- Bên shop bạn sẽ trực tiếp thanh toán chuyển khoản cho bên AD.

(AD không chấp nhận không cấn trừ với nhân viên hoặc các vấn đề linh tinh giữa bạn và khách hay nhân viên...)
 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng