THỜI GIAN LÀM VIỆC

AD hoạt động 24/24, vậy nên bạn có thể chọn khung giờ phù hợp hoặc chọn làm full cả ngày đêm 24/24 lúc nào có khách là làm.

 

 

Khung giờ khách tập trung: 8h sáng đến 3h hoặc 4h khuya

Từ 3h khuya trở đi có khách nhưng vắng hơn 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng