THỜI GIAN LÀM VIỆC

⏰𝗢𝗣𝗘𝗡: 𝟮𝟰/𝟮𝟰 AD MASSAGE hoạt động xuyên suốt 𝟮𝟰𝗛/ngày. Vậy nên bạn có thể chọn khung giờ phù hợp hoặc chọn làm full cả ngày đêm 24/24 lúc nào có khách là làm.

Khung giờ khách tập trung: 8h sáng đến 3h hoặc 4h khuya

Từ 3h khuya trở đi có khách nhưng vắng hơn các khung giờ còn lại. 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng