MÔ PHỎNG CÔNG VIỆC

Tương tự xe grab vậy!

- Bạn ở nhà, khi có khách bạn sẽ đi đến địa chỉ của khách để làm (nhà, căn hộ, khách sạn....), làm xong thu tiền & về

- Có khách đặt thì làm không có khách thì cứ ở nhà

- Thời gian linh hoạt nếu bạn bận công việc hoặc ngày nào bạn không đi làm bạn chỉ cần báo bận hoặc báo nghĩ là được

- Loại dịch vụ cung cấp cho khách: DỊCH VỤ MASSAGE FOOT BODY - LÀNH MẠNH

⛔ AD MASSAGE KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ NHẠY CẢM KHÁC!!!

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng