LƯU Ý

- Khi khách làm xong bên mình sau đó sẽ có Nv CSKH liên hệ lấy ý kiến phản hồi, vậy nên dù khách phản hồi không tốt khi ad góp ý với bạn thì cũng không được thái độ hoặc gọi hay nhắn tin chửi khách, mà hãy biết lỗi mình ở đâu và sửa cái lỗi của mình

- Khách đã từng làm không tự liên hệ hay làm phiền khách! Đặt biệt các anh đã có gia đình

Mặc dù là chúng ta massage khoẻ nhưng bạn làm xong là xong nhiệm vụ không liên hệ phiền hà đến cuộc sống của khách!

- Luôn mang tinh thần thích cực vui vẻ khi gặp khách: k than khổ, buồn khổ, ....... với khách!

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng