LOẠI DỊCH VỤ CUNG CẤP

  • Chúng tôi chỉ hỗ trợ được bạn loại dịch vụ massage khoẻ, không hỗ trợ được các dịch vụ ngoài luồn khác.
  • Nếu shop bạn cố tình vi phạm thì khi xảy ra vấn đề shop bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
  • Vậy nên hãy chắc chắn rằng đây là vé massage khoẻ trước khi thẩy thông tin của khách hàng đến nhân viên điều phối.
Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng