KHÁCH HÀNG LÀ AI?

 

 Vì là massage lành mạnh nên:

Sẽ có khách nam & nữ, có khách trẻ già, có khách Việt & nước ngoài......( nói chung có khách là nhận)

 

✓ Vì đây là dịch vụ massage khoẻ vậy nên khách nào cũng như khách nào & Kỹ Thuật Viên sẽ không lựa chọn loại khách để làm!

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng