KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng vẫn là khách của bạn, bạn tự lên kế hoạch chăm sóc và giữ khách. 
  • Chúng tôi chỉ hỗ trợ bạn trong trường hợp bạn có khách hàng nhưng thời điểm này bạn bị thiếu hụt nhân viên không đủ đáp ứng.
Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng