GHI CHÉP BẢNG TUA

 

 

 

I. GHI BẢNG TUA 

(GHI CHÉP LẠI THÔNG TIN TUA CỦA NHÂN VIÊN)

 

 

 

MS: Là mã số của nhân 

Ngày: Là ngày của tua (vé) đó

Địa điểm: Là địa chỉ  khách sử dụng đặt vé

$ AD : là số tiền (tiền vé) KTV phải thanh toán lại cho ad

Ghi chú: ghi chú vé thuộc loại vé gì hoặc những điều ghi chú về loại vé đó

 

 

 

SDT: số điện thoại của khách (trường hợp khách k có sdt thì ghi lại tên ứng dụng mà khách đặt vd: whatsapp, fb...)

Loại vé: Phân loại vé đó, thuộc vé nào thì ghi số 1 vô vé đó

Nhân viên phụ trách: bạn nào điều phối tua này thì ghi số 1 vào

 

 

II. TỔNG KẾT

 

 Tổng kết vào ngày 5, 10, 15, 20, 25 & ngày cuối cùng của tháng. 

Đến ngày tổng kết thì tối 0h bắt đầu làm từ từ.

Nếu sau khi làm xong hết khách book thì được tính cho kì sau.

 

1. KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN BẢNG TUA CỦA TỪNG NHÂN VIÊN

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin như: Tiền, loại vé, tổng tiền cần thanh toán....... 

 

2. TỔNG KẾT XỔ SANG KÌ MỚI

Sau khi kiểm tra đúng thông tin thì tổng kết tiền (cũng như nợ nếu có) sang trang của kì mới. 

Khi tổng số tiền thì ghi tách rời giữa tiền kì vừa xong & tiền bạn còn nợ ( nếu có), không nhập vô chung.

 

 

3. GỬI BẢNG TUA CHO KỸ THUẬT VIÊN

Sau khi tổng kết xổ hoàn tất , sẽ gửi bảng tua + thông tin thanh toán cho Kỹ thuật viên.

Chụp lại bảng tua của nhân viên + Thông tin thanh toán & gửi ở zalo

4. XÁT NHẬN THANH TOÁN

Bước 1: Kiểm tra thông tin

Xem ảnh thanh toán của KTV trùng khớp với STK thông tin bên AD chưa (số tài khoản, tên tài khoản, số tiền).

 

Bước 2: Gửi ảnh thanh toán vào nhóm

Sau khi kiểm tra thấy đúng thì gửi ảnh đó vô nhóm 

BÁO CÁO KTV THANH TOÁN - AD

 

 

 

 

Khi gửi vào sẽ kèm theo ghi chú là mã số KTV

Bước 3: Lưu thông tin 

Ghi lại số tiền bạn đã thanh toán, kênh thanh toán (là ngân hàng hay momo) & người tiếp nhận

 

 

5. NHẮC NỢ

 

Nhắn tin nhắc nợ với những bạn chưa thanh toán. 

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng