HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU PHỐI - BẢNG KHU VỰC

Ghi chú hôm nay: Những điều cần ghi chú trong ngày hôm nay về KTV

Tình trạng: Tình trạng về nhân viên như bận, off, full lịch để dễ dàng quản lý

Mã số: Là tên của nhân viên đó (chỗ mình k sử dụng tên chỉ dùng mã số)

Đào tạo: Xem tình trạng nhân viên này đã được HR đào tạo chưa

Phương Thức Thanh Toán:  chấp nhận thanh toán với khách hàng

Số điện thoại: sdt của ktv

Ghi chú dài hạn: Những điều cần ghi nhớ về bạn lâu dài

Thời gian làm việc: Thời gian đăng ký làm việc ( thời gian nhận khách hàng)

Vị trí quận: Quận bạn đang ở ( nhà của bạn)

Cột tên quận & ở dưới là mã số: là quận đó bạn mã số đó có làm.

Dấu x nhỏ: vị trí không làm

dấu ? : là khu vực bạn k đăng ký nhưng AD / HR cảm thấy bạn có thể đến đây được.  Thẩy tua xong sẽ hỏi bạn có đến đây đc k (vì khu vực bạn k đăng ký nên bên mình k thể ép bạn đi được)

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN BẢNG ĐIỀU PHỐI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng