HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN THANH TOÁN VÉ

 

 

 

 

 

Mỗi tháng tổng kết 6 lần (5 ngày tổng kết 1 lần)

AD sẽ kết xổ vào cuối ngày :

5, 10, 15, 20,25 và ngày cuối cùng của tháng

Những ngày này bạn chuẩn bị tiền sẵng trong tài khoản để thanh toán tiền luôn hoặc sáng ngày hôm sau chuyển thanh toán.

Khi chuyển  thanh toán phần  nội dung chuyển ghi là mã số của bạn để nhân viên sẽ kiểm tra lại 

Vd: bạn mã số là 01 thì khi chuyển tiền vé phần nội dung là MA SO 01

Ghi chú: đến ngày bạn phải chuẩn bị tiền trước, vui lòng không nợ hay trì trễ 

 

THANH TOÁN TRỄ KHÔNG ĐÚNG KỲ HẠN
- Hủy thưởng (nếu có)
- Ngưng điều phối khách hoặc bị hạn chế
- Nhắc nhở nhiều lần vẫn tái phạm → cắt


- Số tiền KTV thanh toán cho AD là tiền vé. Thanh toán tiền của khách xong KTV chỉ có quyền sử dụng tiền công của KTV, còn tiền vé là của AD  Kỹ Thuật Viên không có quyền lấy sử dụng mục đích cá nhân.

- Chỗ AD không có nhu cầu cho mượn hay cho vay lấy lãi nên không mong muốn có tình trạng AD phải "ĐI ĐÒI NỢ", ở đây rất ghét " ĐI ĐÒI NỢ" , rất ghét "Ý THỨC KÉM"

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng