AD MASSAGE

HƯỚNG DẪN ĐẶT MASSAGE  - INSTRUCTIONS FOR BOOKING MASSAGE

AD Sunday, 06 June, 2021

HƯỚNG DẪN ĐẶT MASSAGE 

INSTRUCTIONS FOR BOOKING MASSAGE

Chọn ô khu vực của bạn =》chọn hình nhân viên =》Chọn gói massage =》Ghi địa chỉ , sđt (ghi chú nếu có) =》bấm nút ĐẶT MASSAGE

Ok vậy là đã xong, kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi

*** Lưu ý: Nếu chọn gói khuyến mãi ( nghĩa là không có chọn nhân viên) vậy thì không cần tìm ô khu vực để chọn nhân viên, vì phầ trang chủ đã có các gói khuyến mãi, chỉ cần chọn và đặt bình thường thôi nhé!

Select your area box =》select employee picture =》Select massage package =》Insert address, phone number (note if available) =》click SET MASSAGE button

Ok that's it, check your messages and calls

*** Note: If you choose a promotion package (that is, without selecting an employee), then you do not need to search for an area box to select an employee, because the homepage already has promotional packages, just select and place the order. just usually!

Bạn đang xem: HƯỚNG DẪN ĐẶT MASSAGE  - INSTRUCTIONS FOR BOOKING MASSAGE
Bài trước Bài sau
Bình luận (27 bình luận)
binh-luan

Eric

24/06/2021

when i come back vietnam i will definitely support your service many more times, good service

binh-luan

Tu

24/06/2021

Mùa dịch corona còn làm không vây?

binh-luan

Maximus

24/06/2021

when will it work again? good service and very reasonable price, i will always support you

binh-luan

지훈

24/06/2021

언제 다시 작동합니까? 곧 백업 및 실행되기를 바랍니다.

binh-luan

민준

24/06/2021

good service but because of corona epidemic season has temporarily stopped working! hope you'll be up and running again soon because I enjoyed your service! All the best!

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng