Html sản phẩm

Bạn có thể bấm đặt vé online phía trên hoặc đặt vé bằng tin nhắn SMS dưới đây 

Lưu ý: 

- Tất cả các vé massage đã bao gồm tip & phí di chuyển (bạn chỉ cần thanh toán đúng giá vé)  

- Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ massage khoẻ, trị liệu sức khỏe lành mạnh, không cung cấp dịch vụ ngoài luồn khác

Chỉ cần chọn loại vé thích hợp & gửi

ĐẶT VÉ MASSAGE & CHỌN NHÂN VIÊN SỐ 75

 

(hình nv)

60 PHÚT MASSAGE BODY: 470.000đ 

Chọn nhân viên số 75

    ĐẶT NGAY    >  

 

75 PHÚT MASSAGE BODY: 490.000đ

Chọn nhân viên số 75

   ĐẶT NGAY    > 

 

90 PHÚT MASSAGE BODY: 500.000đ

Chọn nhân viên số 75

   ĐẶT NGAY   > 

 

120 PHÚT MASSAGE BODY: 600.000đ

Chọn nhân viên số 75 

  ĐẶT NGAY    > 

 

 

DISCOUNT

Nếu bạn không chọn nhân viên, nhân viên đến làm massage cho bạn được điều theo ngẫu nhiên thì hãy chọn và đặt vé DISCOUNT dưới đây!

 

60 PHÚT MASSAGE BODY

  ̶ ̶4̶7̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶ ̶ ̶    370.000đ

    ĐẶT NGAY    >   

 

75 PHÚT MASSAGE BODY

   ̶ ̶4̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶ ̶ ̶  390.000đ

      ĐẶT NGAY   >    

 

90 PHÚT MASSAGE BODY

 ̶ ̶5̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶ ̶ ̶   400.000đ

      ĐẶT NGAY     >  

 

120 PHÚT MASSAGE BODY

   ̶ ̶6̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶ ̶ ̶    500.000đ

    ĐẶT NGAY   >     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng