🍃

 

 

THÊM HÌNH ẢNH MỚI

XOÁ HÌNH ẢNH CŨ

 

 

--------------------🌿--------------------

 

HƯỚNG DẪN:

 

1. Thêm hình ảnh mới

   🍀 Khi nào cần thêm ảnh mới?

     Khi bạn muốn thêm hoặc thay đổi hình ảnh đẹp, mới mẻ hơn thì mọi lúc bạn có thể thêm ảnh.

    🍀 Cách thêm ảnh mới?

      Bấm vào nút THÊM HÌNH ẢNH MỚI  phía trên và chọn những tấm ảnh bạn muốn thêm.

 (những tấm ảnh bạn gửi qua thì có nghĩa là bạn cần thêm những tấm ảnh đó)

 

 

--------------------🌿--------------------

 

2. Xoá ảnh cũ

     🍀 Khi nào cần xoá ảnh cũ?

      Khi bạn cảm thấy hình ảnh đó không đẹp hoặc không còn phù hợp với hiện tại. 

     🍀 Cách xoá ảnh cũ?

       Vào wed: admassage.net  vào mã số của bạn, chụp màn hình lại những tấm ảnh mà bạn cần xoá sau đó bấm vào nút XOÁ HÌNH ẢNH CŨ  phía trên và chọn những tấm ảnh bạn muốn xoá.

(những tấm ảnh bạn gửi qua thì có nghĩa là bạn cần xoá những tấm ảnh đó)

 

 

--------------------🌿--------------------

 

 

Bạn có thể thêm hoặc xoá ảnh mọi lúc. Sau khi bấm thêm hoặc xoá ảnh thì  của bạn sẽ được cập nhật trong 24h.

Sau 24h nếu chưa được cập nhật vui lòng liên hệ: 0974960690  để được hỗ trợ bạn nhanh chóng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng