BÀN PHÍM PHẦN 5

CÁC PHÍM TẮC

Học thuộc lòng 7 phím tắc sau

 

Ctrl + Shift ;     Chèn giờ hiện tại

Ctrl +  ;              Chèn ngày hiện tại

Ctrl  +   C                      Sao chép
Ctrl  + V                       Dán
Ctrl  + X                       Cắt
Ctrl + Z                        Hoàn tác
Ctrl + A                       Chọn tất cả

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

Phía dưới đây tham khảo thêm ( không cần học thuộc)

Ctrl + Y: Làm lại hành động trước đó
Ctrl + D: Lặp lại giá trị trên ô trên
Ctrl + R: Lặp lại giá trị trên cột trái
Ctrl + F: Tìm kiếm
Ctrl + H: Thay thế
Ctrl + B: In đậm
Ctrl + I: In nghiêng
Ctrl + U: Gạch dưới
Shift + F11: Tạo mới một sheet mới

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

LUYỆN TAY THEO NGÀY

1 ngày dành 1 h luyện , theo thứ tự từ trên xuống, 1 ngày chỉ luyện 1 dòng

 

AD MASSAGE      (1h)

MASSAGE TẠI NHÀ      (1h)

ĐÃ BAO GỒM TIP VÀ PHÍ DI CHUYỂN      (1h)

YÊU XONG RỒI KHÔNG QUÊN         (1h)

FIGHT WILL WIN      (1h)

LEVEL UP      (1h)

JOB , ZERO      (1h)

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng