AD MASSAGE

越南按摩

Super Review Wednesday, 08 September, 2021

 

员工将前往您的家、公寓、酒店……为您服务

在越南哪里可以按摩?您是否正在努力寻找按摩服务但不知道去哪里?

在越南,您不需要去按摩场所,但您仍然可以在家或酒店订购按摩!太好了,对吧?

无论您在越南工作还是旅游,现场按摩服务依然是您的绝佳选择!

__________

必须是
• 您是否有不规律的时间框架、下班回家迟到、需要按摩、按摩水疗中心已关闭或水疗中心即将不开放...?
• 或者您是否有很短的时间:只有一点空闲时间来午休或几个小时忙碌的午休时间?
• 您是否害怕恶劣的天气:阳光、雨水、灰尘、交通拥堵、拥挤的人群……?
• 出差或旅游,不知道哪家按摩店好?而且价格不清楚,不知道怎么去新地方才知道,很多地方都被砍了好几次了,这个椽尖(博)……?
• 担心去一个人手不足的地方或因人手不足而不得不搬到另一个地方?
• 你喜欢隐私吗?

• 或者按摩完了,人很舒服,眼睛很直,只想休息或睡觉,但在按摩店,坐起来回家是必要的....

明白!

所以在越南久了,就有了现场服务,能够满足和解决以上问题,助您拥有精彩瞬间!

• 您只需要发送您的家庭或酒店地址....,工作人员的旅行时间将在 30 至 60 分钟内下降,他们将在那里。

• 如果您只有几个小时的空闲时间而没有时间等待,您应该提前 1 到几个小时预约,工作人员将准时到达您发送的地址

•工作时间早上8点到下午1点停止接待客人(视地区而定)=》帮助你更舒服地度过你的时间,如果你有一份早退晚回来的工作,没问题,只是累了。你可以轻松立即预订 1 张票

• 因为在家里、公寓、酒店……所以很方便,按摩结束后,躺下休息不再是问题,不怕打扰任何人,甚至多睡1个觉,尤其是在下班回家的晚上,睡个好觉后做个按摩,还有什么比这更好的,对吧? • AD按摩有很多不同的省-区,所以如果需要联系太方便了...

• 价格合理明确(套票包含:车费、小费、小费、工作人员差旅费)所以只需支付您使用的正确票价

__________

票价:

60 分钟全身按摩:.........470,000 越南盾

75 分钟全身按摩:......... 490,000 越南盾

90 分钟全身按摩:......... 500,000 越南盾

120 分钟全身按摩:.........600,000 越南盾

✔ 套餐价格包含:车费+小费+交通费(只需支付正确的车费,无需额外费用)
✔ 选择为您工作的员工

优惠券:
60分钟全身按摩:4̶7̶0̶.̶0̶0̶0̶减少到370,000越南盾

75分钟全身按摩:4̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶减少到390,000越南盾

90分钟全身按摩:5̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶减少到400,000越南盾

120分钟全身按摩:6̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶减少到500,000越南盾

✔ 套餐价格包含:车费+小费+交通费(只需支付正确的车费,无需额外费用)

这两张票有什么区别?
其实这两种票是一模一样的,唯一的区别就是如果票打折,工作人员会随机上门给你打工,如果普通票没有打折,你可以选择员工来为你工作。 那么你应该选择哪张票呢? 根据您的喜好,您选择哪种类型的机票,但也许折扣机票仍然是最受欢迎的机票类型。

服务类型 上门按摩服务(工作人员会到客户地址为客人做按摩:房子、公寓、酒店、度假屋......)

_________
设置按摩的说明

选项 1:在线预订 - 选择我在顶部为您留下的门票类型 - 在线选择合适的门票类型,写下地址,电话号码......

方法二:发送地址至电话:+84334740869 如果你选择了员工,记得加上员工的代码,如果你只是发送地址,这里会指定为折扣票,随机的工作人员会来为你做。

预订后,您等待 5 至 7 分钟,工作人员将与您联系并通知您抵达时间。通常需要 30 到 60 分钟才能到达您的地址(记得查看消息和电话)

_________

支付方式:
- 只有在工作人员到达后才付款,直接支付给为您做按摩的工作人员(工作人员到达您所在的位置之前不会进行转移付款)
- 您可以通过以下方式付款:现金、银行、momo

如果员工支付了错误的机票或员工要求更多的小费,怎么办?
- 请只支付正确的票价
-  如员工违规,请反馈信息至电话: +84334740869 (此为总机号码,工作人员会为您排查解决)

Bạn đang xem: 越南按摩
Bài trước Bài sau
Bình luận (244 bình luận)
binh-luan

rvF3Acu5'; waitfor delay '0:0:15' --

15/10/2022

555

binh-luan

1 waitfor delay '0:0:15' --

15/10/2022

555

binh-luan

-1); waitfor delay '0:0:15' --

15/10/2022

555

binh-luan

-1; waitfor delay '0:0:15' --

15/10/2022

555

binh-luan

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

15/10/2022

555

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng