Mẫu HTML Cho sp ktv

 

HƯỚNG DẪN ĐẶT MASSAGE ONLINE

INSTRUCTIONS FOR ORDERING MASSAGE ONLINE

Chọn loại vé phù hợp =》 ghi thông tin:địa chỉ + số điện thoại

Select the appropriate ticket type =》 
enter information: address + phone number

 

__________

 

ĐẶT MASSAGE BẰNG TIN NHẮN SMS

BOOK MASSAGE WITH SMS

Ngoài ra bạn có thể đặt vé bằng soạn tin nhắn SMS như sau: Địa chỉ + số phút  massage + mã số nhân viên gửi đến số điện thoại 0334740869

In addition, you can book tickets by texting
SMS as follows: Address + number of minutes,
 massage + staff number, send to phone 
number 0334740869

 

__________

 

Xem thêm thông tin về dịch vụ    ..BẤM Ở ĐÂY ..

For more information about the service   .  CLICK_HERE   》 

 

__________

 

Loại vé này là vé chọn nhân viên,   nếu bạn chọn vé giảm giá vui lòng bấm vào đây để đặt vé giảm giá

lIIIĐẶT VÉ GIẢM GIÁ   I

 

This type of ticket is an employee selection ticket, if you choose a discount ticket please click here to book a discount ticket

lII BOOK DISCOUNT TICKET  I

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng