ĐẶT VÉ GIẢM GIÁ ( không chọn nhân viên )

 

Nếu bạn không chọn nhân viên, (bạn sử dụng vé giảm gía)  thì bạn chỉ cần chọn gói massage rồi đặt là được

Chọn gói massage , ghi địa chỉ só điện thoại rồi bấm đặt massage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng