HƯỚNG DẪN GHI BẢNG ĐIỀU PHỐI

 

1. MS (mã số của nhân viên)

2. THỜI GIAN

+ Di chuyển : thời gian di chuyển hoặc phỏng đoán thời gian di chuyển của nhân viên

+ Gói thời gian massage : số phút massage 

+ Bắt đầu: thời gian bắt đầu di chuyển

+ Kết thúc: thời gian hoàn thành tua (nhiệm vụ) đó

3. NGÀY: ngày làm tua (nhiệm vụ) đó

4. ĐỊA ĐIỂM + SDT: Địa chỉ + sdt khách

5. $ AD : tiền vé kỹ thuật viên phải thanh toán lại cho AD

6. GHI CHÚ: loại vé hoặc điều cần ghi chú cho tua đó

7. LOẠI VÉ

+ Chọn

+ Discount

+ Bom

8. NV CSKH - ĐIỀU PHỐI: người điều phối tua đó

 

VD 1: bây h là lúc 10h sáng, khach  đặt  Vé chọn nhân viên, 60 phút massage 470.000đ, Chọn số: 01,  Địa chỉ là: 20 trần hưng đạo q1 hcm, sdt 123456789

Thì sẽ ghi vào bảng là: 

Thời gian: 10:00 ( thì thời gian kết thúc sẽ được tự động phỏng đoán)

 

Ghi ngày + Địa chỉ , sdt

 

$ ad  & ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng