ĐẶT MASSAGE QUA SỐ ĐIỆN THOẠI

GỬI TIN NHẮN THEO CÚ PHÁP SAU ĐẾN SỐ ĐIỆN THOẠI TỔNG ĐÀI 0334740869

• Loại vé được chọn nhân viênChọn nhân viên đến massage:
Địa chỉ + mã số nhân viên + gói massage + ghi chú (nếu có)  gửi đến 0334740869

Vd: ks A&E, 150 le thanh ton, phuong ben thanh, quan 1, ho chi minh + nhân vien 75 + 90phut + hẹn 12h trưa

• Loại vé giảm giá (Nhân viên ngẫu nhiên đến massage cho bạn)
Địa chỉ + gói massage + ghi chú (nếu có)  gửi đến 0334740869

Vd: ks A&E, 150 le thanh ton, phuong ben thanh, quan 1, ho chi minh + 90phut + hẹn 12h trưa

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng