CHỌN NHÂN VIÊN (WED)

Bạn chọn tỉnh và quận của bạn

 

ví dụ mình ở quận 1 Hồ Chí Minh 

 

Kế tiếp chọn hình nhân viên/ mã số nhân viên mà bạn muốn

 

Kế tiếp chọn gói massage

 

Bấm ok để xát nhận lần nữa nếu dư bạn có thể chỉnh hoặc xóa bớt tùy chỉnh theo ý ban

 

Kế tiếp điền thông tin địa chỉ để nhân viên đến địa chỉ đó làm massage

 

 

Nên ghi đúng địa chỉ, bạn có thể đang ở địa chỉ khác nhưng khi ghi địa chỉ là ghi địa chỉ nhân viên đến làm massage. Nhân viên chỉ đến đúng địa chỉ rồi làm và về thôi, vậy nên không nên cho địa chỉ sai nhé

Đặt biệt số điện thoại ghi sai thì nhân viên k thể liên hệ bạn và đến được

Bạn có thể ghi phần ghi chú hoặc không ghi điều được, nếu bạn đặt bây h thì không cần ghi thêm, nếu đặt cho vài tiếng sau hoặc hôm sau thì nên ghi rõ thời gian đặt nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng