CA SÁNG

I. Thời gian làm việc:

 -  Từ 8h - 18h

II. Nhiệm vụ cố định mõi ngày:

1.   Điều phối nv, tư vấn cskh, giải quyết các vấn đề & khiếu nại...
2. Lưu thông tin đơn ( tua, nhiệm vụ) của nhân viên
3. kiểm tra lưu thông tin thanh toán của KTV

- Khi KTV thanh toán sẽ gửi hình ảnh chụp thanh toán AD sẽ kiểm tra lại có đúng stk không, sau khi kiểm tra xong thì ghi vô bảng

  + Nếu thanh toán bằng ngân hàng thì ghi ngày vô ô ngân hàng

   + Nếu thanh toán bằng MOMO thì ghi ngày thanh toán vô ô MOMO

- Gửi hình chụp thanh toán vé vô nhóm  của nv để C kiểm tra lại

 

 

 

III. Nhiệm vụ theo ngày

1. Kết xổ:

- Thời gian: Vào ngày 1, 11, 21 (khi bắt đầu ca làm)
- Chụp màn hình bảng tổng kết tua (nhiệm vụ) của KTV
- Chụp rõ nội dung và các tua của nhân viên, nêú 1 nv  nhiều tua quá chụp k hết thì chụp thành 2 lần
- Chụp rõ: MÃ SỐ, NGÀY, ĐỊA ĐIỂM, $ AD, GHI CHÚ, tổng kết tiền của nhân viên cần thanh toán.
( Ngoài ra không được dính những thông tin khác)

 

 

 

Đặt lịch giữ chỗ
Khiếu nại

Complaints

Giỏ hàng